Fastighetsförvaltning

BFR Friggaboden anlitar Dahlsjö Affärs & Fastighetsbyrå AB som förvaltare av vår fastighet, telefon 031-41 86 00.

Dahlsjö Affärs & Fastighetsbyrå AB sköter den tekniska, ekonomiska och administritiva delen för föreningen.
För skötsel av fastigheten, se fliken ”felanmälan” till vänster.