Ombyggnad

714494_painting_roller.jpgInnan ombyggnad påbörjas fylls nedanstående blankett i och skickas till Dahlsjös Affärs och Fastighetsbyrå AB som förvaltar föreningens fastighet. Efter den är beviljad kan ombyggnationen påbörjas. Mer om detta finns att läsa i boendepärmen.

Kontakt
031-418600
info@dahlsjos.se
 

Tillstånd till ändring i lgh